Crvene Cipele – ZA društvo bez nasilja nad ženama

Aktualno 7. prosinca 2017

Socijaldemokratski forum žena GO Zagreb priključio se kampanji Crvene Cipele – ZA društvo bez nasilja nad ženama i ZA ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji“
#ZaRatifikacijuIstanbulske