Informacije o radnom vremenu biračkih odbora u 2. krugu

Aktualno 2. prosinca 2021

Birački odbori u mjesnim organizacijama u Gradskoj organizaciji SDP-a Zagreb radit će po istom rasporedu i lokacijama kao i u prvom krugu.

Ukoliko je potrebno da birački odbor izađe u kućni posjet kako bi se glasalo, potrebno je osobno se telefonski prijaviti predsjedniku biračkog odbora u svojoj mjesnoj organizaciji najkasnije do petka, 3. prosinca u 15 sati.