Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o Pravilima

Aktualno 4. siječnja 2019

Radna skupina je provela javnu raspravu:

– o Prijedlogu Pravila o organiziranju Gradske organizacije SDP-a Zagreb
– o Prijedlogu Pravila o organiziranju mjesnih organizacija na području grada Zagreba

O provedenoj javnoj raspravi sastavljen je izvještaj koji možete preuzeti na ovom linku.