Klisović i Vasić u Gornjem gradu – Medveščaku

Aktualno 2. travnja 2021

Naš kandidat za gradonačelnika Zagreba Joško Klisović na konferenciji za medije u Gradskoj četvrti Gornji grad – Medveščak istaknuo je važnost brige za starije sugrađane te je govorio o brojnim aspektima obnove Zagreba dok je kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika Dina Vasić istaknula važnost kvalitetnog upravljanja gradskom imovinom.

Joško Klisović: “Dragi moji stariji sugrađani, niste zaboravljeni! Briga o vama je visoko na mojoj listi prioriteta. Pojačat ću mrežu zdravstveno-socijalnih usluga za sve sugrađanke i sugrađane Zagreba starije životne dobi. Organizirat ću centar mobilnih usluga za starije, podići i osnažiti sustav gerontoloških domaćica i domaćina te organizirati dnevne boravke za naše sugrađane treće životne dobi. U svom mandatu poboljšat ću razinu palijativne skrbi, a grad će dobiti hospicije. Također, što se tiče obnove našeg grada, izradit ćemo katalog cijena obnove kojim bi se zajamčila što povoljnija obnova pod, koliko je moguće, jednakim uvjetima. Tražit ću i osigurati veću financijsku potporu vlasnicima zaštićenih nekretnina koje su proglašene kulturnim dobrom jer je njihova obnova skuplja i dugotrajnija zbog korištenja posebnih materijala i pod strogim nadzorom konzervatora. Uklonit ćemo građevine koje ugrožavaju živote građana i osigurati protočnost prometa tijekom obnove.”

Dina Vasić: “Formiranje Gradske riznice i praćenje novčanih tokova Grada Zagreba ključni su elementi za smanjenje nenamjenskog trošenja našeg novca. Nakon toga, Grad treba početi koristiti gradsku imovinu kako bi napunio riznicu, stabilizirao financije i potencijalno smanjio fiskalno opterećenje građana. Sadašnje upravljanje gradskom imovinom je kao da ste kupili automobili, za njega plaćate sve obaveze, ali ga ne vozite, stoji parkiran u garaži.“