Predane sve kandidature

Aktualno 3. svibnja 2021

Izborno povjerenstvo Grada Zagreba usvojilo je sve predane kandidature SDP-a Zagreb.

Kandidat za gradonačelnika je Joško Klisović.

Kandidate za Gradsko skupštinu Grada Zagreba možete vidjeti ovdje.

Na ovoj poveznici možete pregledati kandidate za vijeća gradske četvrti i vijeća mjesnog odbora.