Program Joška Klisovića “Mijenjat ćemo Zagreb”

Aktualno 7. svibnja 2021

Na web stranicama kandidata SDP-a za gradonačelnika Grada Zagreba Joška Klisovića nalazi se program “Mijenjat ćemo Zagreb”.

Vratit ćemo grad građanima i izuzeti ga iz ruku interesnih skupina.
Idemo u izravnu borbu protiv korupcije. Vama građanima nudim partnerstvo za otvorenu, transparentnu i poštenu vlast.

Pročitajte naš program:
Mijenjat ćemo Zagreb zajedno.

Internet stranica Joška Klisovića je www.joskoklisovic.hr.