Stavovi Kluba zastupnika SDP-a uoči sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba

Aktualno 29. siječnja 2018

Na konferenciji za mediji održanoj ususret sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba stavove SDP-a obrazložili su predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Zvane Brumnić, v.d. predsjednika GO SDP-a Zagreb Saša Molan te zastupnici Tamara Čubretović, Matej Mišić i Vesna Nađ.

Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu prikazuje rješenje bez prethodne analize potreba i mogućnosti. Predloženo rješenje ne odgovara današnjici niti odgovara prethodnim zaključcima održanih tematskih sjednica Gradske skupštine. Ovdje govorimo o nesustavnom pristupu bez donesenog “Plana gospodarenja otpadom”.  Kad se već nije na vrijeme započelo moglo se uzeti ono što je danas najbolje, a isto se proizvodi u Hrvatskoj. Sustav je trebao biti individualiziran odnosno plaćanje po stvorenom otpadu. Najsporniji dio odluke je što građani neće plaćati usluge prema količini prikupljenog i razvrstanog otpada, što znači da niti u jednom obliku neće biti stimulirani niti motivirani prikupljati i odvajati otpad. Za cijenu visina kazni propisanih Odlukom, Grad je mogao uvesti sustav kartica i čipiranja kanti s vagom, čime bi građani plaćali realnu količinu proizvedenog otpada. SDP Zagreb se zalaže za sustav naplate sukladno proizvedenoj količini otpada. Odlukom u ovom obliku građani će plaćati nesposobnost gradske uprave, Holdinga i Čistoće, zaključuje Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a, Zvane Brumnić.

Klub SDP-a pozdravlja Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada, ali ističe kako je upitno koliko će suvlasnika zaista aplicirati na natječaj obnove iz financijskih razloga. S obzirom na to da Grad sufinancira 80% troškova obnove pročelja, ostalih 20% predstavlja visoki namet za građane koji se ionako nalaze u financijskim problemima. Zaključak Tamare Čubretović je da iako je Odluka zakašnjela, podupiremo obnovu pročelja.

Zastupnica Vesna Nađ osvrnula se na Odluku o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, pri čemu je istaknula kako se radi o populističkoj mjeri, a nikako o mjeri racionalizacije i smanjenja rashoda Proračuna. Problem punjenja proračuna je očigledno veliki problem jer isti je planiran u nerealnom iznosu prihoda odnosno nije ostvariv, a s druge strane rashode će trebati značajno smanjivati.

SDP Zagreb skreće pozornost na stanje prometa u Zagrebu, iako nije točka dnevnog reda nadolazeće sjednice. Loša organizacija javnog prijevoza je razlog nedovoljnog korištenja javnog prijevoza. Ističemo kako je brzina tramvaja 12 km/h, što znači da se na relaciji Črnomerec-Dubrava putuje preko sat vremena. S obzirom na to da se u 20 godina nije izgradio niti jedan metar tramvajske pruge, možemo zaključiti da ne postoji niti namjera niti plan unaprjeđenja tramvajskog prijevoza. Grad Zagreb, također nedovoljno koristi najbrži sustav javnog prijevoza unutar grada, a to je željeznički prijevoz. Pozitivan primjer je relacija Sesvete-Centar, predlažemo suradnju s HŽ-om za povećanje broja željezničkih postaja diljem grada u svrhu većeg korištenja gradskog željezničkog prijevoza.

Ističemo problem nepostojanja sustavnog rješenja prometne regulacije za vrijeme obnove centralnog rotora, prioritet za početak obnove trebala bi biti izgradnja još jednog mosta preko Save. Još jedan primjer neodgovornog pristupa rješenju problema prometa grada je nepostojanje automatske regulacije prometa. Grad nema sustavni plan rasterećenja i ubrzanja gradskog prometa, zaključuje Matej Mišić.