Stavovi Kluba zastupnika SDP-a uoči sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba

Aktualno 29. studenoga 2017

Klub zastupnika SDP-a prvi Prijedlog proračuna za 2018. godinu smatra neralnim, nerazvojnim, neostvarivim i ponajviše socijalno neosjetljivim, najavili su na današnjoj konferenciji za medije zastupnici Saša Molan i Matej Mišić.

Predloženi proračun ne rješava probleme grada i građana, ne zadovoljava potrebe metropole i njenih stanovnika. Najmanje je posvećen gospodarstvu, školstvu, zdravstvu i izgradnji komunalne infrastrukture.

Prijedlogom proračuna smanjena su sredstva za razvoj grada i društva, a povećana za birokraciju gradske uprave. To je vidljivo iz sredstava namijenjenih za povećanja plaće, ponajviše Ureda gradonačelnika. Iznos za koji se povećavaju plaće zaposlenika gradske uprave, dostatan je za izgradnju jednog dječjeg vrtića odnosno jedne manje osnovne škole. Prema ovome prijedlogu, proračun se umanjuje za najosjetljivije skupine društva i njihove razvojne potrebne. Jasno je da se projekt osnovne škole u Čulincu, kao i osnovne škole u Središću neće realizirati u predviđenom roku. Za 2018. godinu je predviđeno svega tri milijuna kuna, što je vjerojatno nedostatno i za dovršetak izrade projektne dokumentacije.

Pažnju skrećemo i na smanjenje sredstava za kulturu, točnije, nezavisnu produkciju, za koju je predviđeno 10 milijuna kuna manje. Zasigurno najveći napad je usmjeren na razvoj mladih. Udrugama za mlade je previđeno pola milijuna kuna manje, nikada manja sredstva su predviđena za udruge izviđača i za mažoretkinje.

Zabrinjavajuće je smanjenje sredstava namijenjenih vijećima mjesnih odbora odnosno vijećima gradskih četvrti i dodatna centralizacija. Argumentacija povećanja naknada vijećnicima je bila povećanje ovlasti, a iz ovog prijedloga jasno je da se radilo o predizbornom triku.

Alarmantan je plan ostvarivanja prihoda od nefinancijske imovine, dionica i prodaja udjela društava. Nedovoljno je jasno radi čega Grad Zagreb prodaje svoje udjele APIS-a te na koji način se planira utrošiti zarada od prodaje. Neobjektivna prihodovna stavka je također, planirano povlačenje sredstava EU  koja su sedam puta veća u odnosu na 2017. Plan prihoda, kao i rashoda je apsolutno nerealan.

Jedino što je zaista pozitivno je činjenica da je ovo tek prvo čitanje prijedloga proračuna. Nadamo se da će se do drugog čitanja odraditi ozbiljne preinake koje će ići u korist građana, a ne interesnih skupina. Zaključujemo da su gradonačelnik i vladajuća koalicija jedino dosljedni i realni u neispunjenju vlastitih obećanja.