Gradski odbor

Na izborima održanim 10. lipnja 2018. članovi su izabrali 55 članica i članova Gradskog odbora. Gradski odbor čine, uz izabrane i članice i članovi po položaju i to predsjednik, potpredsjednici/e i tajnik Gradske organizacije, odnosno ukupno 61 članica i član Gradskog odbora Gradske organizacije SDP-a Zagreb.

MO Brezovica:
Irena Poje – Oxenham

MO Črnomerec:
Jasna Bodružić
Tomislav Matošin
Hrvoje Rajković

MO Donja Dubrava:
Hrvoje Gelo

MO Donji Grad:
Vera Antolović
Dean Čizmar
Ivana Krupić
Jadranka Vukmanović – Pavelić

MO Gornja Dubrava:
Petar Milovac
Ines Ocvirk
Jasna Steković

MO Gornji grad – Medveščak:
Stanislav Frančišković Bilinski
Slobodan Mileusnić

MO Maksimir:
Marko Banić
Goranka Perić
Nada Vrlić

MO Novi Zagreb – istok:
Marko Frančešević
Sunčana Kunac
Vedran Markoš
Željka Novak
Božidar Rauch
Zvonimir Vlahov

MO Novi Zagreb – zapad:
Miroslav Dukić
Ljubica Pavić Pripeljaš
Saša Srića

MO Peščenica – Žitnjak:
Dean Joketović
Iva Masjak
Mato Šimić
Sanja Šutej

MO Podsljeme:
Sunčana Kursan

MO Podsused – Vrapče:
Dubravko Peroš
Danijela Tomovski

MO Sesvete:
Ivan Ciković
Maja Glibo
Silvija Vuglač Ranteš

MO Stenjevec:
Tatjana Dalić
Slaven Imre
Davor Lekić

MO Trešnjevka – jug:
Ljiljana Đurica
Nikica Mihaljević
Božidar Rožman
Ljiljana Suzić
Davor Terzić
Samir Vreto

MO Trešnjevka – sjever:
Maja Frlužec
Božena Peček
Filip Ris
Bojan Volf

MO Trnje:
Mateo Čagalj
Filip Obradović
Mateja Poslek
Marijan Rešetić