Mario Baić

Rođen 26.02.1974. godine u Zagrebu, oženjen, otac jednog djeteta.
Osnovnu i srednju školu završio u Zagrebu. Diplomirao na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu 1999., magistrirao 2003., a doktorirao 2006. godine.

Zaposlen na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je nositelj više predmeta, a 2013. godine izabran je na funkciju Prodekana za nastavu i studente.
Član SDP-a od 2006. godine. Od 2008. do 2010. godine postaje član, a kasnije i tajnik Odbora za njegovanje tradicija NOB-a i domovinskog rata Foruma seniora Gradske organizacije SDP-a Zagreb. Za predsjednika Mjesnog ogranka “Antun Mihanović” na Trešnjevci Sjever izabran 2010. godine, a iste godine izabran je i za dopredsjednika Foruma seniora Gradske organizacije SDP-a Zagreba unutar kojeg je vodio Odbor za kulturu, sport i rekreaciju. Uz navedeno bio je član Savjeta za sport i Savjeta za obrazovanje i znanost Gradske organizacije SDP-a Zagreb.