Savjeti SDP-a

Savjet gradske organizacije SDP-a Grada Zagreba je stručno savjetodavno tijelo, podijeljeno na pojedina područja javnih politika koja su osobito važna za političku djelatnost GO SDP-a Grada Zagreba.